Giới thiệu

Giới thiệu về bản thân
Họ và tên Hoàng Văn Liêm
Giới tính Nam
Năm sinh 01/5/1955
Đơn vị Khoa Kế toán - Tài chính
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Tài chính - Ngân hàng - Khoa Kế toán - Tài chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Kế toán tài chính
Chuyên môn giảng dạy  
Chức danh  
Bằng cấp Tiến sĩ (2003)
Ngạch công chức Giảng viên Chính
Ngoại ngữ  
Chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Lô E14-1 Khu quy hoạch Thôn 1 Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Điện thoại  
Email  
Công trình 03 Bài báo