Giới thiệu

Thông tin chung
Tiến sĩ Hồ Thị Thúy Nga hiện giờ là giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Cô Nga đang giữ chức trưởng Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán. Cô Nga tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Sydney (Australia) và tiến sĩ ở Đại học Finders (Australia). Cô đã đạt giải nhì về hùng biện luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (3MT) tại Khoa Khoa học Xã hội và Hành vi - Đại học Flinders năm 2002 và nằm trong tốp 8 người đạt giải dự thi vòng chung kết của Đại học Flinders 2002. Cô có kinh nghiệm giảng dạy và trợ giảng tại Trung tâm đào tạo quốc tế Flinders (FISC) và trường Kinh doanh thuộc Đại học Flinders. Cô có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý nguồn nhân lực quốc tế trong lĩnh vực kế toán đã được đăng trên tạp chí quốc tế và trong nước hàng đầu.
 
Dr. Nga Thi Thuy Ho is a lecturer at Faculty of Accounting and Auditing - Hue University College of Economics, Vietnam. She got Bachelor of Accounting and Auditing at National Economics University, received her Master of Professional Accounting at the University of Sydney (Australia) and completed her PhD at Flinders Business School, Flinders University, Australia. She was awarded the runner-up prize in the 2012 Flinders University Faculty of Social and Behavioral Sciences’ 3-Minute Thesis (3MT) competition and was one of the eight finalists in 2012 university-wide Flinders University 3MT competition. She was a lecturer and a tutor at Flinders International Study Centre and Flinders Business School - Flinders University. She has several publications related to accounting, auditing and international human resource management in the accounting context published in top international and national journals.