Giới thiệu

Giới thiệu

 

Họ tên Nguyễn Tài Phúc
Giới tính Nam 
Ngày sinh 12/09/1958
Chức danh PGS.  
Ngày phong chức danh 2010
Học vị TS 
Ngày phong học vị 2006
Chức danh nghiên cứu  
Chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 
Địa chỉ nhà riêng 7/107 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại cơ quan  
Điện thoại nhà riêng  
Điện thoại di động  
Fax  
Email ntphuc@hce.edu.vn 
Đơn vị công tác Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 

Sở hữu trí tuệ

 

Các công trình được áp dụng thực tiễn

 

Giải thưởng

 

Thành tựu hoạt động KH&CN

 

Ghi chú