Giới thiệu

Giới thiệu
Họ tên Nguyễn Văn Phát 
Giới tính Nam 
Ngày sinh 10/06/1956 
Chức danh PGS.  
Ngày phong chức danh 08/07/2010 
Học vị TS 
Ngày phong học vị 10/05/2005 
Chức danh nghiên cứu  
Chức vụ  
Địa chỉ nhà riêng 14A1 - Khu tập thể, 08 Triệu Quang Phục, Thuận Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế 
Điện thoại cơ quan 0543 538 668 
Điện thoại nhà riêng 0543 529699 
Điện thoại di động 0905016699 
Fax 054.3529491 
Email nvphat@hce.edu.vn 
Đơn vị công tác Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 

Sở hữu trí tuệ

 

Các công trình được áp dụng thực tiễn

 

Giải thưởng

Huân chương lao động hạng 3 (2009)

Nhà giáo ưu tú (2006)

Thành tựu hoạt động KH&CN

 

Ghi chú