Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Phan Thanh Hoàn

•  THÔNG TIN CÁ NHÂN
−  Họ tên:    PHAN THANH HOÀN
−  Ngày sinh:  30 tháng 8 năm 1976
−  Nơi công tác:  Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế
−  Điện thoại:  (84) 912581313
−  Email:   hoanphan@gmail.com    
•  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC
−  2009 – 2014: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế tại Trường  đại học quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc
−  2001 – 2003: Học cao học chuyên ngành Kinh tế tại Trường đại học KyungHee, Hàn Quốc
−  1995 – 1999: Học đại học chuyên ngành tiếng Anh tại Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế
−  1994 – 1998: Học đại học chuyên ngành Kinh tế tại Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế
−  1998 – Nay: Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế
•  LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
−  Thương mại quốc tế
−  Dịch vụ phát triển kinh doanh
−  Doanh nghiệp vừa và nhỏ
−  Thống kê kinh doanh
•  KỸ NĂNG
−  Máy tính
−  Lập trình mạng
−  Các ứng dụng và phần mềm thống kê.