Vui lòng đăng nhập với Tên đăng nhậpMật khẩu đã được đăng ký với BizBox
Tên   
Mật khẩu   
 
Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tại đây.
Trong trường hợp bạn Quên mật khẩu, hãy nhấn vào đây để lấy lại mật khẩu.

Website giảng viên

Số liệu thống kê

  • Tổng số bài viết của giảng viên trong hệ thống thông tin: 168 bài
  • Tổng số website của giảng viên trong hệ thống thông tin: 185 website
  • Tổng số ấn phẩm khoa học của giảng viên trong hệ thống thông tin: 48 ấn phẩm
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Hệ thống học trực tuyến Elearning
Hệ thống Email
Quản lý công văn

Thông tin nổi bật

Tiền tệ (29/08/2017)

Urban expansion and compulsory land acquisition in Hue, Vietnam: Challenges and ways toward fair urbanization (20/03/2017)

This Policy Brief is a synthesis of the author’s PhD dissertation titled Urban land grab or fair urbanization? Compulsory land acquisition and sustainable livelihoods in Hue, Vietnam published by Eburon Publishers. The research was conducted as part of the Netherlands Academy on Land Governance for Equitable and Sustainable Development (LANDac) and with financial support from Vietnam International Education Development (VIED), Ministry of...

Môi trường và phát triển (Environment and Development) (27/02/2017)

Mục tiêu chung của học phần này là nhằm giới thiệu cho người học những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa môi trường và quá trình phát triển kinh tế và xã hội. Qua đó, giúp cho người học rèn luyện các kỹ năng phân tích, nhận diện vấn đề, và hình thành ý tưởng để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và phát...

Kinh tế và Chính sách phát triển vùng (06/10/2016)

Các hoạt động kinh tế của con người được biểu hiện dưới hình thức không gian bằng các hệ thống vùng/lãnh thổ kinh tế rất đa dạng, có quy mô, nội dung và cơ cấu khác nhau. Việc nghiên cứu về mặt kinh tế vùng đồng thời hoạch định những chính sách phát triển trong bối cảnh không gian có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý và phát triển kinh tế...

Nghèo đói và môi trường (Poverty and Environment) (14/08/2016)

Mục đích của học phần này là nhằm phân tích các quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa môi trường và nghèo đói, các biện pháp và chính sách để dung hòa bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo. Xác định lỗ hổng kiến thức về vấn đề nghèo đói và môi trường trong các phương pháp, chương trình, dự án và chiến lược ở Việt Nam. Đây là một...

Phát triển nông thôn (Rural Development) (13/08/2016)

Học phần này giúp cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp nắm vững những vấn đề lý luận về nông thôn và phát triển nông thôn, nguyên lý và phương pháp phát triển nông thôn, kinh nghiệm phát triển nông thôn của một số nước trên Thế giới, và thực tiễn phát triển nông thôn của Việt Nam. Giáo trình này cũng là...

Thông tin chung (27/07/2016)

1  2  3  4  5  »  »»