Giới thiệu

Giới thiệu

 

Họ tên Trần Văn Hòa
Giới tính Nam 
Ngày sinh 25/10/1962 
Chức danh   
Ngày phong chức danh  
Học vị TS 
Ngày phong học vị 23/08/2007
Chức danh nghiên cứu  
Chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 
Địa chỉ nhà riêng Kiệt 85, số 12/2, đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại cơ quan 054 3529139
Điện thoại nhà riêng 054 3832038 
Điện thoại di động  
Fax  
Email tvhoa@hce.edu.vn 
Đơn vị công tác Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 

Sở hữu trí tuệ

 

Các công trình được áp dụng thực tiễn

 

Giải thưởng

 

Thành tựu hoạt động KH&CN

 

Ghi chú